Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Michał uległ wypadkowi podczas jazdy na rolkach. W skutek przewrócenia się doznał złamania kręgosłupa szyjnego na poziomie C5 z następową tetrapelgią z tego poziomu.