Przekaż darowiznę

Michał choruje od 6 miesiąca życia: dziecięce porażenie mózgowe, encefalopatia, padaczka, znaczne opóźnienie rozwoju umysłowego i funkcji motorycznych, nie chodzi samodzielnie, nie widzi.