Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Natan w wieku 6 lat został hospitalizowany z powodu utraty przytomności. Zdiagnozowano u niego padaczkę dziecięcą. W październiku następnego roku stwierdzono postępujący zanik kontroli nad lewą kończyną dolną. Podejrzenie dystonii.