Przekaż darowiznę

Natan w wieku 6 lat został hospitalizowany z powodu utraty przytomności. Zdiagnozowano u niego padaczkę dziecięcą. W październiku następnego roku stwierdzono postępujący zanik kontroli nad lewą kończyną dolną. Podejrzenie dystonii.