Przekaż darowiznę

Nela w dniu 29 grudnia 2015 na drodze koło Boguszowa Gorce uległa wypadkowi komunikacyjnemu (zderzenie czołowe). Nela doznała obrzęku mózgu, krwawienia do rogu potylicznego prawej komory mózgu, złamania żuchwy, stłuczenia płuca prawego. Utrzymuje się niedowład wiotki kończyn dolnych (zmiany pourazowe rdzenia kręgowego w odcinku piersiowym (Th2/Th3), drżenie zamiarowe w kończynach górnych.