Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Nela w dniu 29 grudnia 2015 na drodze koło Boguszowa Gorce uległa wypadkowi komunikacyjnemu (zderzenie czołowe). Nela doznała obrzęku mózgu, krwawienia do rogu potylicznego prawej komory mózgu, złamania żuchwy, stłuczenia płuca prawego. Utrzymuje się niedowład wiotki kończyn dolnych (zmiany pourazowe rdzenia kręgowego w odcinku piersiowym (Th2/Th3), drżenie zamiarowe w kończynach górnych.