Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Patrycja urodziła się zdrowa. Jednak w drugim miesiącu życia lekarze zdiagnozowali u niej zespół Lennoxa Gastauta (epilepsja lekooporna). Dalsze miesiące pokazały znaczne opóźnienie rozwoju psychoruchowego, całkowite zatrzymanie rozwoju motorycznego. Patrycja jest teraz młodą dwudziestoletnią kobietą, całkowicie zdaną na pomoc najbliższych. Patrycja wymaga całodobowej opieki. Każdy jej dzień to codzienna walka o poprawę jej sprawności. Patrycja jest pod ścisłą opieką rehabilitacyjną i neurologiczną. Ta praca przynosi oczekiwane rezultaty. Dzięki systematyczności i swojej wytrwałości Patrycja jest w stanie w ortezie pokonać kilka kroków. Ciężka praca Patrycji przyczynia się do wzrostu siły mięśniowej kończyn, co umożliwia przemieszczanie się z pomocą terapeuty. Założeniem rehabilitacji na tym etapie jest wzmocnienie mięśni kończyn dolnych, miednicy oraz kręgosłupa.W chwili obecnej rehabilitacja skoncentrowana jest na nauce utrzymania prawidłowej postawy w pozycji stojącej, doskonaleniu ruchu lokomocyjnego oraz zapobieganiu rotacji i skoliozy odcinka lędźwiowego i piersiowego kręgosłupa.

Patrycja wymaga kosztownej rehabilitacji, która ułatwi jej dalsze życie. Prosimy o wsparcie! Dziękujemy!