Patrycja została potrącona przez samochód. Doznała złamania kości miednicy, ciężkiego urazu czaszkowo-mózgowego, w wyniku którego wystąpił niedowład czterokończynowy. Dziewczyna nie mówi, jest żywiona pozajelitowo przez PEG.