Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Piotr doznał urazu wielonarządowego w wyniku wypadku komunikacyjnego w 2008 roku. Chłopiec doznał urazu głowy (krwiak przymózgowy, obrzęk móżdżku) oraz urazu kręgosłupa szyjnego. Występuje niedowład czterokończynowy. Stan po urazie kręgosłupa szyjnego z uszkodzeniem rdzenia kręgowego na poziomie C2.