Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Piotr jest po urazie zmiażdżeniowym kończyny dolnej prawej i amputacji kończyny na wysokości 1/2 kości udowej w wyniku przygniecenia przez ciągnik rolniczy. Mężczyzna zjeżdżał ciągnikiem i na skutek niekontrolowanego naporu przyczepy ciągnik przewrócił się, przygniatając go. Niezbędne jest protezowanie kończyny.