Dziękujemy za wsparcie

Piotr uległ wypadkowi motocyklowemu, w wyniku czego doznał złamania wybuchowego Th-4 z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, utrzymuje się niedowład kończyn dolnych, porusza się na wózku inwalidzkim.