Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Przemysław uległ wypadkowi komunikacyjnemu gdy wracał z pracy do domu, jadąc motocyklem. Doznał licznych urazów twarzoczaszki, mózgu, kręgosłupa i płuc.