Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Przemek uległ wypadkowi komunikacyjnemu we wrześniu 2016 roku. Doznał w nim wieloodłamowego złamania nogi. Uraz był na tyle poważny, że konieczna była amputacja lewego podudzia. Po zabiegu nastąpiła jednak deformacja kikuta, obrzęk limfatyczny, rozległy ubytek tkanek miękkich, słoniowacizna i przetoka ropna. Przeszedł kilka trudnych operacji. By być samodzielny i niezależny w codziennym życiu, potrzebuje kosztownej rehabilitacji.