Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Rafał dnia 12-04-2014 uległ wypadkowi komunikacyjnemu (jako pasażer). W wyniku wypadku doznał urazu czaszkowo-mózgowego, urazu klatki piersiowej drenowanej, embolizacji t. zasłonowej, pęknięciu wątroby, złamaniu uda prawego, złamaniu piszczeli prawej oraz rzepki prawej. Jest po założeniu stengraftu łuku aorty i aorty zstępującej z powodu pourazowego rozwastwienia. W chwili obecnej występuje niedowład średniego stopnia, występują zaburzenia pamięci operacyjnej.