Przekaż darowiznę

Rafał został poszkodowany w wypadku komunikacyjnym – pieszy potrącony przez samochód. Doznał urazu śródczaszkowego, w wyniku którego u chłopca utrzymuje się niedowład czterokończynowy znacznego stopnia. Porusza się na wózku z pomocą osób drugich. Nie stabilizuje głowy i tułowia. Zaburzenia mowy, zaburzenia intelektualne.