Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Rafał został poszkodowany w wypadku komunikacyjnym – pieszy potrącony przez samochód. Doznał urazu śródczaszkowego, w wyniku którego u chłopca utrzymuje się niedowład czterokończynowy znacznego stopnia. Porusza się na wózku z pomocą osób drugich. Nie stabilizuje głowy i tułowia. Zaburzenia mowy, zaburzenia intelektualne.