Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Renata uległa wypadkowi komunikacyjnemu w listopadzie 2016 roku. Inny kierowca nie dostosował prędkości do warunków na drodze i uderzył czołowo w samochód Renaty. Kobieta doznała urazu wielonarządowego z obrażeniami w obrębie kończyn, klatki piersiowej i twarzoczaszki, licznych złamań – obu kości udowych, żeber, mostka, rzepki kolanowej, nadgarstka, stawu skokowego kończyny prawej, stłuczenia płuc. Wymaga rehabilitacji.