Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Renata od 2004 roku choruje na stwardnienie rozsiane. Występuje osłabienie siły mięśniowej kończyn dolnych. Niedowład połowiczy prawostronny. Poza tym nadciśnienie tętnicze.