Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Robert doznał urazu wielonarządowego z urazem kręgosłupa (złamanie na poziomie C5) z uszkodzeniem rdzenia kręgowego na skutek wypadku komunikacyjnego. Obecnie utrzymuje się niedowład kończyn górnych, porażenie kończyn dolnych, zaburzenia czucia. Wymaga rehabilitacji.