Przekaż darowiznę

Roman uległ wypadkowi komunikacyjnemu jako pasażer motocyklu. Kierowca zginął na miejscu, a Roman doznał ciężkich obrażeń ciała, w tym urazu czaszkowo-mózgowego. Utrzymuje się niedowład czterokończynowy.