Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Pan Piotr doznał krwotoku mózgowego. Potrzebuje intensywnej rehabilitacji, która jest bardzo kosztowna.

Wasze wsparcie jest ogromną nadzieją, dla Pana Piotra na samodzielność.