Przekaż darowiznę

Sebastian uległ wypadkowi komunikacyjnemu jako pasażer. Mężczyzna doznał uszkodzenia rdzenia kręgowego na poziomie L2-L3 z uszkodzeniem ogona końskiego z niedowładem kończyn dolnych. Pan Sebastian jest pionizowany, chodzi w ortezach lub przy pomocy balkonika. Niezbędna jest rehabilitacji.