Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Pani Teresa 05.01.23r. przeszła operację neurochirurgiczną odbarczenia krwiaka podtwardówkowego wikłaną krwotokiem śródmózgowym, obrzękiem mózgu i koniecznością wykonania  kraniotomii.  Oprócz afazji, pani Teresa posiada rurkę tracheostomijną i jest żywiona dojelitowo. Podczas godzin nocnych korzysta z tlenoterapii. Funkcjonowanie utrudnia jej porażenie i niedowład prawostronny a także  spastyczność kończyn lewostronnych. Chora obecnie przebywa w Poznańskim ośrodku gdzie prowadzona jest rehabilitacja usprawniająca. Powodzenie dotychczasowej  rehabilitacji umożliwiło chorej wyjście  ze stanu leżącego do siadania w obrębie wózka przy pomocy elektrycznego podnośnika a także samodzielne utrzymanie głowy. Pani Teresa jest pod opieką lekarzy oraz rehabilitantów, którzy każdego dnia walczą o powodzenie rehabilitacji. Rodzina Pani Teresy jest bardzo zmobilizowana i wspierająca ale nie są wstanie zapewnić swojej mamie środków na rehabilitację. Kontynuacja rehabilitacji jest kluczowa celem dalszego usprawniana i powrotu do zdrowia.  Możesz wesprzeć Panią Teresę w jej drodze do odzyskania sprawności. Liczy się każdy gest.