Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Pan Sylwester w wyniku pobicia przez żołnierzy w czasie pełnienia służby wojskowej doznał urazu kręgosłupa szyjnego ze złamaniem kręgu C5. W wyniku tego doznał uszkodzenia rdzenia kręgowego na poziomie C4-C5. Niedowład spastyczny czterokończynowy.