Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Pan Tomasz jest osobą niesłyszącą, choruje na ostrą białaczkę szpikową. Przeszedł amputację obydwu kończyn dolnych. Zbiera środki na protezy.