Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Tomasz przebył udar niedokrwienny lewej półkuli mózgu. Afazja mieszana z przewagą ruchowej, niedowidzenie połowicze prawostronne, ośrodkowy niedowład twarzy niewielkiego stopnia po stronie prawej, niedowład połowiczy prawostronny nasilony do porażenia w kończynie górnej.