Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Tomasz przebył udar krwotoczny mózgu (w wieku 15 lat) z powodu malformacji tętniczo-żylnej w płacie skroniowym lewym. Utrzymuje się porażenie czterokończynowe, padaczka oraz niedowład czterokończynowy spastyczny.