Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Pan Adam Walaszek utracił samodzielność na skutek udaru. Rehabilitacja pomaga mu znacznie poprawić sprawność, wiąże się to niestety z bardzo wysokimi kosztami.

Twoja pomoc jest niezbędna by Pan Adam miał szansę wrócić do sprawności.