Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Wiesław uległ wypadkowi w pracy w październiku 2017 roku, został przygnieciony betonowym blokiem. Występuje stan po urazie wielonarządowym, porusza się samodzielnie, znaczne luki w pamięci świeżej, spowolniały, występuje padaczka oraz zaburzenia osobowości i zachowania.