Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Pani Wiesława cierpi na porażenie mózgowe. Stan po poszczepiennym zapaleniu mózgu w 3-cim miesiącu życia. Kobieta porusza się na wózku inwalidzkim.