Przekaż darowiznę

Zdzisława uległa wypadkowi komunikacyjnemu w lipcu 2015 roku, w wyniku zdarzenia doznała uszkodzenia rdzenia na wysokości C6-C7, utrzymuje się porażenie czterokończynowe i stenoza.