Przekaż darowiznę

Zenon został poszkodowany w wypadku komunikacyjnym – doznał w wyniku tego zajścia złamania kręgosłupa Th5 z uszkodzeniem rdzenia kręgowego i porażeniem czuciowo-ruchowym od tego poziomu w dół.