Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Zenon został poszkodowany w wypadku komunikacyjnym – doznał w wyniku tego zajścia złamania kręgosłupa Th5 z uszkodzeniem rdzenia kręgowego i porażeniem czuciowo-ruchowym od tego poziomu w dół.